GPS คืออะไร
                GPS หรือ ชื่อเต็มๆว่า Global Positioning System เป็นระบบที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนโลกนี้ โดยระบบ GPS จะใช้เทคโนโลยีของดาวเทียมที่จะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาหาจุดพิกัดบนโลกนี้ โดยใช้พิกัดตัวเลขของละติจูดและลองติจูด ทำให้เราทราบถึงตำแหน่งที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ โดยอุปกรณ์ GPS Receiver หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนั้น จะทำงานโดยการใช้ดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลกตั้งแต่สามดวงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะได้ระบุพิกัดตำแหน่งของสิ่งต่างๆ และจะแม่นยำยิ่งขึ้นหากมีจำนวนดาวเทียมมากขึ้น สำหรับระบบ GPS นั้น ได้ถูกเริ่มใช้และพัฒนาขึ้นโดยกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้ในการหาพิกัดจุดต่างๆบนโลกในการสู้รบทำสงครามกัน แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นการใช้งานทั่วๆไป

ระบบ GPS ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
                ระบบ GPS ที่ภาคเอกชนมีการใช้งานในปัจจุบันสำหรับการขนส่งสินค้านั้น ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการกำกับดูแลรถขนส่งสินค้า ระบบ GPS ที่มีการใช้งานในภาคเอกชนในปัจจุบันจะมีผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ให้บริการ และส่วนผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเกี่ยวกับระบบ GPS ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Hardware และ Software รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบทั้งหมด ส่วนผู้ใช้บริการจะใช้บริการผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการจัดไว้ให้ที่โดยส่วนมากจะผ่านทางเว็บไซต์

การทำงานของระบบ
                ระบบจะทำงานโดยเริ่มด้วยดาวเทียมจะค้นหาความเคลื่อนไหว ตำแหน่งและข้อมูลพิกัดต่างๆ ของรถผ่านชุดอุปกรณ์ GPS จากนั้นชุดอุปกรณ์ GPS จะส่งสัญญาณไปยังโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายตามระบบโทรคมนาคม และสัญญาณนี้ถูกแปลงและส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet ไปยังส่วนควบคุมของบริษัทผู้ให้บริการ จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet ไปยังเครื่องแม่ข่ายของลูกค้า (Customer Server) เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์บางส่วน โดยลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามสถานะของการขนส่งของตนเองได้โดยผ่าน Internet ด้วยการล็อกอิน (Login) เข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ GPS โดยตรงทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ข้อดีของระบบ  GPS

 •    รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา  รวมถึง  วัน  เวลา  ความเร็ว  ทิศทาง  ระยะทางทั้งหมด
 •    ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ำ  หรือในอวกาศ
 •    ประหยัดรายจ่ายและค่าน้ำมัน  เพิ่มเที่ยวขนส่งงานโดยไม่เพิ่มจำนวนรถ
 •    ไม่มีค่าใช่จ่ายรายเดือน
 •    ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเลย  ในการใช้งาน  และสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง  
         13,000 ครั้งต่อวัน  (ซึ่งระบบ Real-Time ทำไม่ได้)
 •     เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี  ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานข้อเสียของระบบ  GPS
  •    เครื่องรับสัญญาณบางประเภทราคาแพง 
  •    รางถ่านบางประเภทอาจมีปัญหา  ถ้านำไปขี่จักรยานอาจจะดับได้ง่ายๆ  แต่
         สามารถแก้ไขได้โดยการโมรางถ่านนิดหน่อย
  •    อาจเกิดปัญหาที่เกิดจากดาวเทียม  (Check error,  Ephemeris error)  อาจเกิดจากวง
         โคจรคลาดเคลื่อน  เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หรือ
          อาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเพียงเล็กน้อยจะทำให้การคำนวณ
          ระยะทางผิดพลาด    ได้มากเนื่องจากดาวเทียมอยู่สูงมาก
  •    การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นและความสะดวกบางเครื่องแสดงได้เฉพาะพิกัด
         ภูมิศาสตร์      บางเครื่องไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องมืออื่นหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
         เล็ก  (PC)  ได้   และข้อใหญ่ที่ต้องพิจารณา ความแข็งแรงทนทานถ้าต้องใช้เครื่อง
         ทำงานในพื้นที่ทะเล  หรือในพื้นที่ป่าเขา    การใช้ไฟและความร้อนที่เกิดขึ้นเป็น
         ตัวชี้สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่

  ประโยชน์ของ GPS
                 
  GPS เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและใกล้ตัวเราอย่างมาก และด้วยความสามารถของ GPS ทำให้ สามารถนำข้อมูลตำแหน่ง มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
            – ระบบนำร่อง (Navigation System)
            – ระบบติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location)
            – การสำรวจพื้นที่ (Survey)
            – การทำแผนที่ (Mapping) เป็นต้น

อ้างอิง
     – http://www.tech-faq.com/gps.shtml

 

Advertisements